Ultra Corn Aşısı

Ultra Corn Aşısı
Click image for Gallery
- +


Etiketler: Ultra Corn Aşısı, Diğer Aşılar

BILEŞIMI:

ULTRA-CORN, 1 ml' de 20 mg Cornynebacterium cutis lizatı içerir.

FARMAKOLOJİSİ:

ULTRA-CORN, sığır, koyun, keçi gibi nıminantlarda non-spesifik immüniteyi güçlendirmek amacıyla Cornynebacterium cutis bakterilerinin zincirlerinden hazırlanmış, parenteral yoldan kullanıma uygun, apirojen ve steril enjeksiyonluk bir süspansiyondur.

ULTRA-CORN, Cornynebacterium cutis commune zincirlerinin, 37°C'de 24 saat boyunca katı vasatta ekilmesiyle elde edilir. Bakteri 56°C' de 30 dakika süreyle inaktif hale getirilir ve ultrasonla lize edilir. Lize aşaması lizatın immunojenitesinin korunması amacıyla uygun şartlarda yapılır. Daha sonra ürün enjeksiyon için su ile dilüe edilir.

ULTRA-CORN, hayvarılann immun sistemlerini uyararak, spesifik immuniter reaksiyonlan g-üçlendirir. Viral, paraziter ve mikrobiyal enfeksiyonlara karşı organizmanın direncini arttınr. ULTRA-CORN, steril, güvenilir ve önerilen dozlarda aktif bir stimülandır.

ENDİKASYONLARI:

ULTRA-CORN, yeni doğan buzağılarda, sığırlarda, koyunlarda ve kanatlılarda enfeksiyöz hastalıklara karşı immunostimülan olarak uygulanır.

ULTRA-CORN, kanathlarda, aşılamalarla birlikte uygulandığında, spesifik immunite oluşuncaya kadar koruma sağlar ve aşmın etkisini arttmr. Stres durumlarında vücut direncini arttırır.

KONTRENDİKASYONLARI:

ULTRA-CORN'un bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

YAN ETKILERI:

Nadiren ULTRA-CORN enjeksiyonunu takıben uygulama bölgesinde hafif derecede ödem oluşabilir. ()dem 3 günden kısa sürede ortadan kalkar.

DIĞER İLAÇLAMA GEÇİMSİZLİĞİ:

ULTRA-CORN diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

ULTRA-CORN, steril enjektör ile kas içi veya deri altı yolla uygulanır. ıntradermal uygulamalarda uygulanacak doz miktan ikiye bölünür. Veteriner Hekim tarafindan başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Büyük hayvanlardaki dozu:

25 — 100 kg canlı ağırlığa                                          2 ml

100 — 200 kg canlı ağırlığa                                        4 ml

200 kg'dan fazla canlı ağırlıklarda                               2 m1/100 kg CA,