19 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Botudoll

0,00 
Sığırların Botulismus hastalığına karşı koruyucu amaç ile uygulanır.

Brudoll-A Conjunctival

0,00 
3 aylıktan itibaren sağlıklı dişi sığırlarda brusellozis’e karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Brudoll-A Genç

0,00 
3-6 aylık dişi danalarda Brusellozis hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Brudoll-M Conjunctival

0,00 
3-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğlaklarda Brusellozis hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır. Hastalık riski nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda gebe olmayan ergin dişilere ve ergin erkeklere de uygulanır.

Brudoll-M Ergin

0,00 
8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilerde Brusellozis’e karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Brudoll-M Genç

0,00 
Koyun ve keçilerin brusellozis’ine karşı hazırlanmış Brucella melitensis Rev-1 göz damla aşı

Capridoll

0,00 
Keçi Ciğer Ağrısı hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Colidoll

0,00 
Yenidoğan buzağıları Escherichia coli’nin neden olduğu ishallere karşı korumak amacıyla gebe ineklere uygulanır.

Dolli-Sera

0,00 
Salmonella Dublin, Salmonella Typhimurium, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ve Escherichia coli antijenleri ve Clostridium perfringens Tip C β toksinine bağlı buzağı, kuzu ve oğlakların septisemik, enterik ve respiratorik enfeksiyonlara karşı koruyucu ve hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılan hiperimmun serumdur.

Entdoll

0,00 
Koyun, keçi, kuzu ve oğlakların Enterotoksemi’lerine karşı konsantre toksoid bivalan aşı

Mastidoll-3

0,00 
İneklerde ve düvelerde; subklinik ve klinik mastitis enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanan bakteriyel, yağ adjuvantlı, inaktif karma aşıdır.

Orfdoll

0,00 
Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda ağız, dudak, göz ve deride enfeksiyona neden olan ektima hastalığına karşı kullanılır.